Numeracy Provisions

Darpariaethau Rhifedd

Precision Maths / Mathemateg Manwl

Mrs Goddard and Mrs Layzell facilitate this one-to-one intervention for learners who find elements of Mathematics difficult.  It is a intervention that runs four times a week for 15 minute sessions. 


Mae Mrs Goddard a Mrs Layzell yn hwyluso'r ymyrraeth un i un hon ar gyfer dysgwyr sy'n ei chael hi'n anodd elfennau o Fathemateg. Mae'n ymyrraeth sy'n rhedeg pedair gwaith yr wythnos am sesiynau 15 munud.

Latest News

Click below for information on the Eisteddfod T and how to enter

http://s4c.urdd.cymru/cy/

Click below for information on updated Free School Meals news

Free School Meals Update

Click below for Domestic Abuse Advice

Domestic Abuse advice

Below is a statement by Kirsty Williams

Statement

Please see below for information on the Hub Schools

Childcare Arrangements - Hub Schools