Numeracy Provisions

Darpariaethau Rhifedd

Precision Maths / Mathemateg Manwl

Mrs Goddard and Mrs Layzell facilitate this one-to-one intervention for learners who find elements of Mathematics difficult.  It is a intervention that runs four times a week for 15 minute sessions. 


Mae Mrs Goddard a Mrs Layzell yn hwyluso'r ymyrraeth un i un hon ar gyfer dysgwyr sy'n ei chael hi'n anodd elfennau o Fathemateg. Mae'n ymyrraeth sy'n rhedeg pedair gwaith yr wythnos am sesiynau 15 munud.

Latest News

15/10/2020

Diwrnod Shwmae - wear red, green or white to School.

17/10/2020 - 01/11/2020

Half Term