Holidays / Gwyliau

Holiday requests should be made in writing to the school in order for them to be considered at the monthly Attendance Panel.  Holidays will not usually be authorised unless there extenuating circumstances i.e. could not have been avoided/arranged for another time. Please bear this in mind when booking holidays, as removing your child may result in a Penalty Notice – each case will be looked at on an individual basis.

Dylid gwneud ceisiadau am wyliau yn ysgrifenedig i'r ysgol er mwyn iddynt gael eu hystyried yn y Panel Presenoldeb sydd yn digwydd misol. Ni fydd gwyliau fel arfer yn cael eu awdurdodi oni bai am amgylchiadau ysgogol e.e. ni ellid ei osgoi / trefnu am amser arall. Cofiwch gadw hyn mewn cof wrth archebu eich gwyliau, gan y gall cymryd eich plentyn mas o’r ysgol I arwain at Hysbysiad Cosb – byd pob achos yn cael ei ystyried yn unigol.

 

Latest News

Dyddiad i'ch Dyddiadur / A date for your diary

  • Tuesday March 26th 13:00-15:30 there is Fire Pit Training at the school. Please contact reception for more information.
  • Additional Learning Needs Coffee Morning on Monday April 8th 9:15-10:30. Invitation only.