Holidays / Gwyliau

Holiday requests should be made in writing to the school in order for them to be considered at the monthly Attendance Panel.  Holidays will not usually be authorised unless there extenuating circumstances i.e. could not have been avoided/arranged for another time. Please bear this in mind when booking holidays, as removing your child may result in a Penalty Notice – each case will be looked at on an individual basis.

Dylid gwneud ceisiadau am wyliau yn ysgrifenedig i'r ysgol er mwyn iddynt gael eu hystyried yn y Panel Presenoldeb sydd yn digwydd misol. Ni fydd gwyliau fel arfer yn cael eu awdurdodi oni bai am amgylchiadau ysgogol e.e. ni ellid ei osgoi / trefnu am amser arall. Cofiwch gadw hyn mewn cof wrth archebu eich gwyliau, gan y gall cymryd eich plentyn mas o’r ysgol I arwain at Hysbysiad Cosb – byd pob achos yn cael ei ystyried yn unigol.

 

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

5th of November - Finesse Photography (individual photos)

11th of November - Parents Evening Week

8th of November - Crucial Crew - Year 6 (Welsh)

13th of November - Crucial Crew - Year 6 (English)

15th of November - Colourful Day (Dress up Colourful)

20th of November - Technology Day in Dyffryn Taf - Year 6

3rd of December - Dyffryn Taf Production - Year 6

5th of December - Flu Jabs (letters have been sent home)

5th of December - Christmas Fair

11th of December - Children's Christmas Lunch