Holidays / Gwyliau

Holiday requests should be made in writing to the school in order for them to be considered at the monthly Attendance Panel.  Holidays will not usually be authorised unless there extenuating circumstances i.e. could not have been avoided/arranged for another time. Please bear this in mind when booking holidays, as removing your child may result in a Penalty Notice – each case will be looked at on an individual basis.

Dylid gwneud ceisiadau am wyliau yn ysgrifenedig i'r ysgol er mwyn iddynt gael eu hystyried yn y Panel Presenoldeb sydd yn digwydd misol. Ni fydd gwyliau fel arfer yn cael eu awdurdodi oni bai am amgylchiadau ysgogol e.e. ni ellid ei osgoi / trefnu am amser arall. Cofiwch gadw hyn mewn cof wrth archebu eich gwyliau, gan y gall cymryd eich plentyn mas o’r ysgol I arwain at Hysbysiad Cosb – byd pob achos yn cael ei ystyried yn unigol.

 

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

12th of September - Swimming recommences for Year 5/6 every Thursday. Please ensure your child has the correct kit.

13th of September - Roald Dahl Day - The theme this year is Matilda, you could dress up as your favourite character or in Roald Dahl favourite colour which is yellow.

16th - 20th of September - Year 6 Residential