Croeso i ddosbarth Mrs Mathias!

Ein Dosbarth - Our Class:

Mixed class of Year 4/5 pupils 

Dosbarth cymysg o ddisgyblion blwyddyn 4/5 

Mrs Mathias – Athrawes dosbarth / class teacher 

Mr Rhys Jenkins – Athro cynorthwyol / learning support assistant 

Mr  Ben Kirk –Athro dosbarth Dydd Mawrth 

Ein thema / Our theme:

Am bythefnos, mi fyddai'n cario ymlaen gyda'r thema 'Chwedlau Hud a Lledrith' ac yna mewn I thema ola'r flwyddyn sef Sut mae fy nghorff yn gweithio? How does my body work?

Byddwn yn ffocysu ar / We will be focusing on:-

Bwyd a deiet cytbwys - Food and a balanced diet

Pwysigrwydd glendid - the importance of personal hygiene

Beth mae'r organau yn gwneud? - What do the main organs do to the body?

Sut mae ein esgyrn a chyhyrau yn gweithio? How do our bones and muscles work?

Deall beth yw ystyr 'iechyd meddwl' a sut mae'n effeithio ar bobl. - What does 'mental health' mean and how it affects everybody.

Mi fydd Mr Kirk yn cynnal profion ac ymchwiliadau ar ddeiet a ffitrwydd a phwysigrwydd cadw'n iach i'r dyfodol.

Mr Kirk will be carrying out experiments on our fitness and diet and explaining the long term importance of being healthy.

Gwaith Cartref / Homework:

Caiff gwaith cartref ei osod ar ddydd Mercherun tasg mathemateg ac un tasg iaith – a gofynnir iddo ddychwelyd dydd Llun. 

Homework is given on a Wednesday – one maths and one language task – and is then due back in the following Monday. 

Darllen / Reading :

Anogwch eich plentyn i ddarllen pob nos os gwelwch yn dda ac i ddod a llyfrau darllen i ysgol pob dydd. 

Please encourage your child to read every night and to bring books to school every day. 

Addysg Gorfforol / Physical Education:

Gwersi ymarfer corff – bore dydd Mawrth. Bydd angen tywel, treinyrs a dillad addas i ymarfer corff. 

P.E. lessons – Tuesday morning. Please bring in change of clothing and trousers along with a towel. 

 

   

  Latest News

  Nodyn i ddweud... / Just to say...

  Milkshake Monday every Monday - 50p per milkshake.

  Fruit Salad Fridays every Friday - 50p per fruit salad pot.

  Wednesday 26th June - Sports Day (weather permitting).

  Monday 1st July - Parents information evening for new parents.