Croeso i ddosbarth Mrs Mathias!

Ein Dosbarth - Our Class:

Mixed class of Year 4/5 pupils 

Dosbarth cymysg o ddisgyblion blwyddyn 4/5 

Mrs Mathias – Athrawes dosbarth / class teacher 

Mr Rhys Jenkins – Athro cynorthwyol / learning support assistant 

Mr  Ben Kirk –Athro dosbarth Dydd Mawrth 

Ein thema / Our theme:

Ein thema hanner tymor hyn bydd Houston!Ma ‘da ni broblem! 

Our theme this half term is Houston! We have a problem! 

 Byddwn yn ffocysu ar /Our focus will be on :- 

The planets –Y planedau 

Famous astronauts and their voyages and life of an astronaut i.e. training, diet, fitness, effects of zero gravity.  

Gofodwyr enwog a’u teithiau ynghyd a bywyd gofodwr e.e. hyfforddiant, deiet, ffitrwydd, effaith dim disgyrchiant 

Purpose of the ISS and launch sites around the world / Pwrpas Gorsaf Ofod Rhyngwladol a gorsafoedd lansio ar draws y byd. 

Space history timeline / Llinell amser hanesyddol y gofod. 

Constellations / Cytserau 

Daily and annual movements of the Earth / Symudiadau dyddiol a blynyddol Y Ddaear 

 

Gwaith Cartref / Homework:

Caiff gwaith cartref ei osod ar ddydd Mercherun tasg mathemateg ac un tasg iaith – a gofynnir iddo ddychwelyd dydd Llun. 

Homework is given on a Wednesday – one maths and one language task – and is then due back in the following Monday. 

Darllen / Reading :

Anogwch eich plentyn i ddarllen pob nos os gwelwch yn dda ac i ddod a llyfrau darllen i ysgol pob dydd. 

Please encourage your child to read every night and to bring books to school every day. 

Addysg Gorfforol / Physical Education:

Gwersi ymarfer corff – bore dydd Mawrth. Bydd angen tywel, treinyrs a dillad addas i ymarfer corff. 

P.E. lessons – Tuesday morning. Please bring in change of clothing and trousers along with a towel. 

 

     

    Latest News

    Dyddiad i'ch Dyddiadur / A date for your diary

    • Tuesday March 26th 13:00-15:30 there is Fire Pit Training at the school. Please contact reception for more information.
    • Additional Learning Needs Coffee Morning on Monday April 8th 9:15-10:30. Invitation only.