Croeso i ddosbarth Mrs Thomas!

Athrawon a Staff cynorthwyol - Teachers and Support Staff

Mrs Thomas -  Athrawes Dosbarth Class Teacher

Mr Kirk  -  Athro pob dydd Iau  - Every Thursday (Covers Mrs Thomas's Management Day)

 

Mrs Walker -  Cynorthwyydd cymorth dysgu Learning Support Assistant

 

Ymarfer Corff - Physical Education

Bydd ymarfer corff bob dydd Iau.  Sicrhewch fod plant yn dod au bagiau ymarfer corff i mewn.

PE takes place every Thursday . Please ensure that children bring in their PE kit. 

 

Dydd Gwener Gwallgof!

Bob Dydd Gwener byddwn yn cael ‘Dydd Gwener Gwallgof’ Sy’n golygu fydd eich plentyn yn cael y

profiad o ddysgu tu allan.  Felly gofynaf yn garedig i chi wneud yn siwr fod gan eich plentyn Cot law

 a 'wellingtons' yn dod i'r ysgol.

Every Friday we will have ‘Dydd Gwener Gwallgof!’ which means that your child will experience

outdoor learning. So I kindly ask if you could make sure that your child could bring a rain coat and

wellingtons into school.

 

Thema Tymor Gwanwyn - Theme Spring Term

Ein thema tymor nesaf yw 'Edrych ar fy ol'

Our topic next term is 'Looking after Me