Croeso i ddosbarth Mrs Lloyd!

Y Dosbarth - The Class:

Dosbarth o ddisgyblion B5/6 yw Dosbarth Mrs Lloyd.

Dosbarth Mrs Lloyd is a Year 5/6 class.

Mae Mrs Morris yn gynorthwywraig rhan amser yn y dosbarth yn ogystal ag hyfforddwraig nofio.

Mrs Morris is a part –time assistant in the classroom as well as a swimming instructor.

Ein Thema - Our Theme:

Ein thema yw “Y Mabinogion” gyda ymweliad i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Byddwn yn astudio’r themau “Egni, Sain a Golau” yng ngwyddoniaeth a byddwn yn dysgu cerddi a chaneuon ar gyfer yr Eisteddfod.

Addysg Corfforol - Physical Education:

Mae Mr Kirk yn dysgu gwersi ymarfer corff i’r disgyblion bob bore dydd Gwener felly mae angen cit chwaraeon os gwelwch yn dda.

Mr Kirk teaches P.E. every Friday morning so pupils need to bring a sports kit please.

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Llun a’i ddychwelyd erbyn dydd Gwener. Mae angen dod a llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg bob dydd.

Homework is set on Mondays and returned by Friday. Welsh and English books should be brought to school every day.

Mae hawl gan ddisgyblion Blwyddyn 6 yn unig gerdded adref os oes llythyr caniatad oddi wrth y rhiant.

Year 6 pupils only are allowed to walk home if they bring a permission letter from the parent.

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

Milkshake Monday every Monday - 50p per milkshake.

Fruit Salad Fridays every Friday - 50p per fruit salad pot.

Wednesday 26th June - Sports Day (weather permitting).

Monday 1st July - Parents information evening for new parents.