Provisions

Provisions

Darpariaethau

Interventions / Ymyriadau

We provide a variety of provisions within the school and through external agencies to support children with learning differences as no two children are the same.

Rydym yn darparu amrywiaeth o ddarpariaethau yn yr ysgol a thrwy asiantaethau allanol i gefnogi plant sydd â gwahaniaethau dysgu gan nad oes unrhyw ddau blentyn yr un peth.

Latest News

We are currently in the process of updating our website. Thank you for your patience.