Literacy Provisions

Literacy Provisions

Darpariaethau Llythrennedd

 

Catch Up Literacy / Dyfal Donc -
Mrs Goddard and Mrs Layzell facilitate this one-to-one intervention for learners who find reading difficult. It is a intervention that runs twice a week for 15 minute sessions. 

Mae Mrs Goddard a Mrs Layzell yn hwyluso'r ymyriad un-i-un hwnar gyfer dysgwyr sy'n ffeindio darllen yn anodd. Mae'r ymyriad yn rhedeg ddwywaith yr wythnos am sesiynau 15 munud.

 

Accelerated Literacy / Cyflymu Llythrennedd -

Read Write Inc -
Miss Ormond is the Read Write Inc coordinator at Narberth and we run RWI focus groups 3 times a week for 45 minutes Monday - Wednesday. RWI is a programme that is embedded into the children's literacy work throughout school life. 

Miss Ormond yw'r cydlynydd Read Write Inc yn Arberth ac rydyn ni'n rhedeg grŵpiau ffocws RWI 3 gwaith yr wythnos am 45 munud o ddydd Llun i ddydd Mercher. Mae rhaglen RWI wedi'i ymgorffori yn gwaith llythrennedd plant trwy gydol yr ysgol.

Tric a Chlic -
Mrs Layzell is the Tric a Chlic coordinator at Narberth and we run Tric a Chlic focus groups 3 times a week for 30 minutes Monday - Wednesday. Tric a Chlic is a programme that is embedded into the children's literacy work throughout school life.

Mrs Layzell yw'r cydlynydd Tric a Chlic yn Narberth ac rydyn ni'n rhedeg grŵpiau ffocws Tric a Chlic 3 gwaith yr wythnos am 30 munud o ddydd Llun i ddydd Mercher. Mae Tric a Chlic yn rhaglen sydd wedi'i ymgorffori yn y gwaith llythrennedd plant trwy gydol yr ysgol.

 

Premier League Reading Stars -
Premier League Reading Stars (PLRS) is a 10-week literacy intervention. The aim is to stimulate literacy engagement in children who love football but lack motivation in reading. Mrs Layzell runs this intervention.

Mae Premier League Reading Stars yn ymyrraeth llythrenned am 10 wythnos. Y nod yw ysgogi ymgysylltiad llythrennedd ymhlith plant sy'n caru pêl-droed ond nid oes ganddynt gymhelliant wrth ddarllen. Mae Mrs Layzell yn rhedeg yr ymyriad hwn.

Basic Skills -

Secret Agents -

Speech and Language Programmes -

Precision Literacy -

TRUGS (Teaching Reading Using Games)

Reading with dogs -

 

Latest News

We are currently in the process of updating our website. Thank you for your patience.