Additional Learning Needs

Meet the Team

Cwrdd a'r Tim

 

Mrs Rachel Williams is our ALNCo at Narberth School and coordinates the provisions throughout the school to support children who have additional learning needs. Mrs B Layzell is the Assistant ALNCo (Literacy and Numeracy) and a qualified HLTA. Mrs Layzell runs the literacy and numeracy provision with children from Year 1 - Year 6. Miss J Phelps, Support Assistant for Wellbeing delivers well-being provisions to children across the school. Finally, Mrs S Goddard is the school's Family Liaison Officer and runs literacy and numeracy provision during the afternoons. Mrs Goddard is available at the main entrance every morning.

If you have any concerns about your child or you would like an informal chat, please contact the school office, we will be happy to help.

---------------------------

Mrs Rachel Williams yw ein ALNCo yn Ysgol Arberth ac mae hi'n cydlynu'r darpariaethau ar draws yr ysgol i gefnogi plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mrs B Layzell yw'r ALNCo Cynorthwyol (Llythrennedd a Rhifedd) a HLTA cymwysedig. Mae Mrs Layzell yn rhedeg y ddarpariaethau llythrennedd a rhifedd gyda phlant o Flwyddyn 1 - Blwyddyn 6. Miss J Phelps, cynorthwy-ydd cymorth ar gyfer lles yn darparu darpariaethau llesiant i blant ledled yr ysgol. Yn olaf, Mrs S Goddard yn Swyddog Cyswllt Teulu yr ysgol ac mae'n rhedeg darpariaethau llythrennedd a rhifedd yn ystod y prynhawniau. Mae Mrs Goddard ar gael yn y brif fynedfa bob bore.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich plentyn neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â swyddfa'r ysgol, byddwn yn hapus i helpu.

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

5th of November - Finesse Photography (individual photos)

11th of November - Parents Evening Week

8th of November - Crucial Crew - Year 6 (Welsh)

13th of November - Crucial Crew - Year 6 (English)

15th of November - Colourful Day (Dress up Colourful)

20th of November - Technology Day in Dyffryn Taf - Year 6

3rd of December - Dyffryn Taf Production - Year 6

5th of December - Flu Jabs (letters have been sent home)

5th of December - Christmas Fair

11th of December - Children's Christmas Lunch