Additional Learning Needs

Meet the Team

Cwrdd a'r Tim

Mrs Rachel Williams is our ALNCo at Narberth School and coordinates the provisions throughout the school to support children who have additional learning needs. Mrs B Layzell is the Assistant ALNCo (Literacy and Numeracy) and a qualified HLTA. Mrs Layzell runs the literacy and numeracy provision with children from Year 1 - Year 6. Mrs C Gillard, Assitant ALNCo (Wellbeing) and Miss J Phelps, Support Assistant for Wellbeing runs the Nurture group within the school every afternoon and during there mornings they run well-being provisions. Finally, Mrs S Goddard is the school's Family Liaison Officer and runs literacy and numeracy provision during the afternoons. Mrs Goddard is available at the main entrance every morning.

If you have any concerns about your child or you would like an informal chat, please contact the school office, we will be happy to help.

---------------------------

Mrs Rachel Williams yw ein ALNCo yn Ysgol Arberth ac mae hi'n cydlynu'r darpariaethau ar draws yr ysgol i gefnogi plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mrs B Layzell yw'r ALNCo Cynorthwyol (Llythrennedd a Rhifedd) a HLTA cymwysedig. Mae Mrs Layzell yn rhedeg y ddarpariaethau llythrennedd a rhifedd gyda phlant o Flwyddyn 1 - Blwyddyn 6. Mae Mrs C Gillard, ALNCo Cynorthwyol (Lles) a Miss J Phelps, cynorthwy-ydd cymorth ar gyfer lles yn rhedeg y grŵp Nurture yn yr ysgol bob prynhawn ac yn ystod boreau maen nhw'n rhedeg darpariaethau lles. Yn olaf, Mrs S Goddard yn Swyddog Cyswllt Teulu yr ysgol ac mae'n rhedeg darpariaethau llythrennedd a rhifedd yn ystod y prynhawniau. Mae Mrs Goddard ar gael yn y brif fynedfa bob bore.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich plentyn neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â swyddfa'r ysgol, byddwn yn hapus i helpu.

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

12th of September - Swimming recommences for Year 5/6 every Thursday. Please ensure your child has the correct kit.

13th of September - Roald Dahl Day - The theme this year is Matilda, you could dress up as your favourite character or in Roald Dahl favourite colour which is yellow.

16th - 20th of September - Year 6 Residential