Croeso i ddosbarth Mrs Norgan!

Ein Dosbarth - Our Class:

Athrawes Dosbarth / Class Teacher - Mrs Norgan

Author CPA / PPA Cover - Mr Kirk (Friday afternoons)

Mae'r dosbarth yn dosbarth cymysg o flwyddyn 3 a 4.

The class is a mixed year group of years 3 and 4.

Ein Thema - Our Class Theme:

Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw 'Fforwyr'. 

Fel rhan o'n thema byddwn yn dysgu am wahanol rannau o'r byd i archwilio. Byddwn yn dysgu am fforestydd glaw'r byd ac am y gwahanol anifeiliaid sy'n byw ynddynt. Byddwn yn ymchwilio i gadwyni bwyd yr anifeiliaid hyn a nodweddion eu cynefinoedd.

Byddwn yn edrych ar sut mae anifeiliaid yn amddiffyn eu hunain rhag rhagflaenwyr gan ddefnyddio cuddliw. Byddwn yn defnyddio lliw, patrwm a brithwaith i greu ein dyluniadau ein hunain gan ddefnyddio gwaith celf M.C. Escher fel ein hysbrydoliaeth.

Byddwn hefyd yn dysgu am fforwyr enwog trwy hanes, yn enwedig fforwyr enwog o Gymru, megis Edgar Evans a Henry Morton Stanley.

Our theme for this term is 'Explorers'. 

As part of our theme we will be learning about different parts of the world to explore. We will learn about the rainforests of the world and about the different animals that live in them. We will investigate the food chains of these animals and the features of their habitats.  

We will look at how animals protect themselves from predators using camouflage. We will use colour, pattern and tessellation to create our own designs using the artwork of M.C. Escher as our inspiration. 

We will also learn about famous explorers through history, especially famous explorers from Wales such as Edgar Evans and Henry Morton Stanley.

 Ymarfer Corff - Physical Education:

Dewch ag eich cit pop dydd Gwener.

Mae yna Nofio ar ddydd Iau hefyd, cofiwch eich cit.

Bring your kit every Friday.

There is also swimming on Thursday mornings, please don't forget your kit.

Gwaith Cartref - Homework:

Yn ôl erbyn Dydd Llun, os gwelwch yn dda.

To be handed in on Mondays, thank you. 

     

    Latest News

    Dyddiad i'ch Dyddiadur / A date for your diary

    • Tuesday March 26th 13:00-15:30 there is Fire Pit Training at the school. Please contact reception for more information.
    • Additional Learning Needs Coffee Morning on Monday April 8th 9:15-10:30. Invitation only.