Croeso i ddosbarth Mrs Norgan!

Ein Dosbarth - Our Class:

Athrawes Dosbarth / Class Teacher - Mrs Norgan

Author CPA / PPA Cover - Mr Kirk (Friday afternoons)

Mae'r dosbarth yn dosbarth cymysg o flwyddyn 3 a 4.

The class is a mixed year group of years 3 and 4.

Ein Thema - Our Class Theme:

Ein thema'r tymor hwn yw 3, 2, 1 ... Bant a Ni! 

Fel rhan o'n thema byddwn yn dysgu am y gofod a Chysawd yr Haul. Byddwn yn dysgu am yr Haul, y Lleuad a'r Ddaear ac am eu nodweddion tebyg a gwahanol. Byddwn yn ymchwilio i weddau'r lleuad ac am ei orbit o amgylch y Ddaear ac orbit y  Ddaear o amgylch yr Haul. Byddwn hefyd yn astudio'r sêr a'r gwahanol gytserau. 

Byddwn yn astudio'r planedau yng Nghysawd yr Haul a nodweddion unigryw pob planed ac yna cymharu eu maint a phellter o'r Haul 

Yn ystod ein gwaith ar Gysawd yr Haul, byddwn yn dysgu am hanes teithio yn y gofod a gofodwyr enwog. 

Our theme this term is 3, 2, 1... Blast Off! 

As part of our theme we will be learning about space and the solar system. We will learn about the Sun, Moon and Earth and learn about their similarities and differences. We will investigate the phases of the moon and about the moons orbit around the Earth and the Earth’s orbit around the Sun. We will also look at the 4 seasons. We will also study the stars and the different constellations. 

We will study the planets of our Solar System and the unique features of every planet and compare their size and distance from the Sun. 

During our work on the solar system, we will be learning about the history of space travel and famous astronauts and space expeditions. 

 Ymarfer Corff - Physical Education:

Dewch ag eich cit pop dydd Gwener.

Mae yna Nofio ar ddydd Iau hefyd, cofiwch eich cit.

Bring your kit every Friday.

There is also swimming on Thursday mornings, please don't forget your kit.

Gwaith Cartref - Homework:

Yn ôl erbyn Dydd Llun, os gwelwch yn dda.

To be handed in on Mondays, thank you. 

   

  Latest News

  Nodyn i ddweud... / Just to say...

  Milkshake Monday every Monday - 50p per milkshake.

  Fruit Salad Fridays every Friday - 50p per fruit salad pot.

  Wednesday 26th June - Sports Day (weather permitting).

  Monday 1st July - Parents information evening for new parents.