Diwygio'r Fframwaith Deddfwriaethol ar gyfer ADY

Mae newidiadau yn cael eu gwneud i'r ffordd y bydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu cyflawni mewn ysgolion o 2023. Yn barod am hyn, mae rhai ysgolion eisoes yn gwneud newidiadau.
Llinell Amser ADY

DIWYGIO ADY

O fis Medi 2023, bydd y fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig cyfredol yn cael ei ddisodli gan system newydd a diwygiedig o'r enw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Byddwn gofyn i bob ysgol yng Nghymru wneud newidiadau i'w systemau cyfredol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y cyd â Chyngor Sir Penfro i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'r Ddeddf ALNET newydd.

Gwefannau Defnyddiol

ALN Transformation Programme

ALN Reform - Factsheer for Parents/Carers

Diwygio ADY - SNAP Cymru

ALN Reform - FAQ

Latest News

Click below for information on the Eisteddfod T and how to enter

http://s4c.urdd.cymru/cy/

Click below for information on updated Free School Meals news

Free School Meals Update

Click below for Domestic Abuse Advice

Domestic Abuse advice

Below is a statement by Kirsty Williams

Statement

Please see below for information on the Hub Schools

Childcare Arrangements - Hub Schools